{xtypo_alert}Te daty to początek pór roku. Należy pamiętać że kiedy na półkuli N zaczyna się wiosna (21.III) to na półkuli S – jesień; kiedy na półkuli N zaczyna się lato (22.VI) – na półkuli S – zima itd.
astro8 {/xtypo_alert}

{xtypo_info}Wysokość Słońca oblicza się na podstawie wzorów. Wzory dotyczą dwóch sytuacji – gdy miejsce obserwacji znajduje się na obszarze międzyzwrotnikowym (od 23°26’S do 23°26’N) oraz gdy miejsce
obserwacji znajduje się w wyższych szerokościach geograficznych (od 23°27’ do 90° na obu półkulach)

astro9 {/xtypo_info}

Przykładowe zadanie:
{xtypo_quote}Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu 22.XII na szerokości 52°S{/xtypo_quote}

22.XII na półkuli S zaczyna się lato więc Słońce będzie górowało na większej wysokości.
hs = 90° – φ + 23°27’ = 90° – 52° + 23°27’ = 61°27’

 Przykładowe zadanie:
{xtypo_quote}Oblicz wysokość górowania Słońca na równiku w dniu 22.VI{/xtypo_quote}

hs = 90° + φ – 23°27’ = hs = 90° + 0° – 23°27’ = 66°33’

{xtypo_alert}Uwaga! Równik nie znajduje się na żadnej z półkul. Nie możemy jednak dodać 23°27’ bo wynik byłby większy od 90° a Słońce najwyżej może się znajdować pionowo nad głową (90°) – taka sytuacja na równiku występuje dwa razy w roku (21.III i 23.IX){/xtypo_alert}

Przykładowe zadanie:
{xtypo_quote}Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu 22.XII na biegunie północnym{/xtypo_quote}

Szerokość geograficzna bieguna północnego φ = 90°N
hs = 90° – φ – 23°27’
hs = 90° – 90° – 23°27’ = noc polarna (kąt nie może być mniejszy niż 0°)

Przykładowe zadanie:
{xtypo_quote}Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu 22.VI na szerokości geograficznej 10°N{/xtypo_quote}

hs = 90° + φ – 23°27’
hs = 90° + 10° – 23°27’= 76°33’

Odp. Słońce góruje w tym dniu na wysokości 76°33’

Na podstawie: A. Kodyniak "Matematyka w geografii"


Contribute!
Books!
Shop!